Penerbitan

PENERBITAN

Bahan terbitan Bahagian Maklumat Pasaran FAMA ini merupakan salah satu medium penyampaian maklumat berkaitan agromakanan dalam bentuk buku untuk dijadikan sebagai rujukan kepada golongan sasar. Selain itu, bahan terbitan ini akan menceritakan jenis komoditi, kawasan pengeluaran serta peluang pasaran yang terdapat bagi sesuatu komoditi.  Berikut adalah antara terbitan yang dikeluarkan oleh Bahagian Maklumat Pasaran:

 

•           Warta Barangan FAMA

•           Buku Statistik Utama Pemasaran FAMA

•           Tinjauan Pasaran

 

 

Cara Mendapat Maklumat:

  1. maklumatpasaran@fama.gov.my
  2. Hubungi kami di talian 03-6136 2020 samb. 2353/2328 (Maklumat Pasaran)