Maklumat Harga Agromakanan Terpilih

 

MAKLUMAT AGRO MAKANAN TERPILIH

 

Sistem bagi maklumat harga telah dibangunkan pada tahun 2004 bertujuan untuk mengumpul maklumat yang merangkumi data harga di beberapa peringkat serta faktor kenaikan dan penurunan harga tersebut. Sistem ini menjadi sumber rujukan utama bagi kegunaan dalaman dan luaran FAMA untuk mendapatkan maklumat harga di seluruh Malaysia. Tambahan pula, ia dijadikan sumber maklumat bagi pihak luar (sama ada syarikat atau individu) sebagai panduan penetapan keputusan dalam pemilihan tanaman dan perancangan pemasaran komoditi pertanian. 

 

Cara Mendapatkan Maklumat: