LAPORAN DAN ANALISIS MAKLUMAT PASARAN

 

LAPORAN DAN ANALISIS MAKLUMAT PASARAN

 

Laporan ini telah dimulakan pada bulan Mei 2006 bagi menunjukkan perubahan harga bagi beberapa jenis komoditi terpilih bagi tujuan menerangkan kepada pengguna tentang hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil ternakan yang mengalami kenaikan dan penurunan harga mengikut negeri serta punca berlakunya perubahan tersebut. Format pelaporan berbeza dari tahun ke tahun mengikut kesesuaian bagi tujuan sebaran ke media sosial. Berikut adalah jenis laporan yang dikeluarkan oleh Bahagian Maklumat Pasaran:

 

 • Laporan Harga Purata Harian Agromakanan Terpilih
 • Laporan Senario Semasa Bekalan, Permintaan Dan Harga Pasaran
 • Infografik Paparan Harga Purata Runcit
 • Infografik Indeks Harga Mingguan
 • Infografik Harga Runcit Pasar Awam Chow Kit
 • Infografik Harga Runcit Pasar Awam Keramat
 • Imbasan Pasaran
 • Kalendar Buah Bermusim

 

Cara Mendapatkan Maklumat:

 

 1. Facebook-https://www.facebook.com/Bahagian-Maklumat-Pasaran-FAMA-Page-478939052265909
 2. Twitter - https://twitter.com/FamaMid
 3. Instagram - https://www.instagram.com/maklumatpasaranfama/