Laporan Analisis Harga Mingguan Peringkat Runcit

Pengenalan 
Laporan ini telah dimulakan pada bulan Mei 2006 bagi menunjukkan perubahan harga purata mingguan peringkat ladang, borong dan runcit bagi beberapa jenis sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil ternakan terpilih berbanding harga purata minggu sebelumya.

Laporan ini bertujuan untuk menerangkan kepada pengguna tentang hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil ternakan yang mengalami kenaikan dan penurunan harga mengikut negeri dan sebab-sebab perubahan tersebut berlaku.

Laporan ini menunjukkan hasil pertanian yang mengalami peratusan kenaikan dan penurunan harga di peringkat negeri.

Kandungan 

• Kenaikan, penurunan bagi sayur-sayuran terpilih mengikut negeri
• Perbandingan harga purata mingguan dengan minggu sebelumnya.


Kekerapan Penerbitan 

• Seminggu Sekali

Kegunaan  

• Memberi maklumat jenis komoditi yang mengalami kenaikan dan penurunan mengikut negeri dan peratusan perubahan.
• Memberi petunjuk peratusan perubahan di peringkat runcit

Kumpulan Sasaran 

• Agensi Kerajaan
• Pengusaha sektor pertanian dan industri asas tani
• Orang Awam

Cara Mendapat Laporan
Laporan ini boleh dimuatnaik dari laman web https://sdvi.fama.gov.my/laporanmaklumatpasaran