e-Perkhidmatan FAMA

Sistem / Aplikasi Mobil Manual

Agrobazaar Online
Pendaftaran adalah terbuka kepada semua orang awam, pendaftaran dibuka sebagai pembeli, penjual malah terbuka menjadi ahli (New Breed Marketer Enterpreneur (NBME) untuk membuka peluang perniagaan

 

ESIJIL3P@FAMA
Program peningkatan kualiti pertanian melalui Penggredan, Pembungkusan dan Perlabelan, penting untuk memastikan semua keluaran pertanian digred, dibungkus dan dilabel sebelum ia dipasarkan (eksport/import/di dalam negeri)

Go Pasar Tani
Aplikasi ini turut mengandungi waktu operasi Pasar Tani dimana ianya dapat membantu para pengunjung merancang perjalanan mereka. Sebuah aplikasi yang mesra pengguna
dan dilengkapi navigasi GPS bagi memudahkan pencarian Pasar Tani berdekatan anda.

e-iat@FAMA

Portal Jualan e-iat@FAMA

Supplier Portal

Sistem Kewangan Bersepadu FAMA

Customer Portal

Sistem Kewangan Bersepadu FAMA

Sistem i-Pemasar