Pengurusan Atasan

Ketua Pengarah FAMA
Y. Bhg Dato' Ahmad B. Ishak

Gred : Gred Utama A
Tel: 03-6120 2210
Faks: 03-6138 9710
Emel: ahmad_ishak@fama.gov.my
Emel: kp@fama.gov.my

Timbalan Ketua Pengarah
(Pembangunan)

 

(KOSONG)

Timbalan Ketua Pengarah
(Operasi)
Encik Zainal Abidin Bin Yang Razalli

Gred : Gred Utama C
Tel: 03-6126 2020
Sambungan: 2012
Faks: 03-6137 0476
Emel: zainal_yang@fama.gov.my

Timbalan Ketua Pengarah
(Pembangunan Usahawan)
Encik Basri Bin Jasmo

Gred : Gred Utama C
Tel: 03-6137 7106
Faks: 03-6137 6700
Emel: basri@fama.gov.my

CEO FAMACO
 

(KOSONG)