Ahli Lembaga Pengarah

Senarai Ahli Lembaga Pengarah FAMA :
YBhg. Sr. Tn. Hj. Ishak Bin Ismail

Pengerusi FAMA
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Bangunan FAMA Point, 
Lot 17304, Jalan Persiaran Satu, 
Bandar Baru Selayang, 
68100 Batu Caves, Selangor
Tel : 03-61262060   
Faks : 03-61389710                 
Email : ishakismail@fama.gov.my
YBhg. Dato' Haji Ahmad Bin Ishak

Ketua Pengarah FAMA
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan,
Bangunan FAMA Point,
Lot 17304, Jalan Persiaran Satu,
Bandar Baru Selayang,
68100 Batu Caves, Selangor
Tel : 03-61202210
Faks : 03-61389710
Email : ahmad_ishak@fama.gov.my
YBrs. Encik Huzaini Bin Ramli

Timbalan Pengarah Belanjawan Negara (Sosial) 
(Wakil dari Kementerian Kewangan)
Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
Pejabat Belanjawan Negara,
Aras 8, Blok Utara,
Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 5, Persiaran Perdana, Presint 2, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62592 Putrajaya
Tel : 03-88823880    
Faks : 03-88823858                               
Email : huzaini.ramli@treasury.gov.my
YBrs. Cik Siti Norlailasari Binti Abdul Rahman

Pengarah Kanan Seksyen Penyelidikan (Bahagian Perancangan Strategik)
(Wakil dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia)
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia (MITI),
Tingkat 21, Menara MITI,
No. 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah,
50480 Kuala Lumpur
Tel : 03-6200 0263
Faks : 03-6205 4609
Email : lailasari@miti.gov.my

YBrs. Tuan Haji Mohd Nasir bin Warris

Timbalan Ketua Pengarah Pertanian
(Pengurusan dan Regulatori)

Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pertanian
(Pengurusan dan Regulatori)
Jabatan Pertanian Malaysia
Wisma Tani, Aras 17,
No. 30, Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62624 Putrajaya.
Emel : nasirwarris@doa.gov.my
YBrs. Encik Toisin Gantor

Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan Strategik dan Pengurusan
(Wakil dari Kementerian Industri Utama)
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik dan Pengurusan)
Kementerian Industri Utama (MPI)
Aras 10, No.15, 
Persiaran Perdana, Presint 2, 
62654 Putrajaya
Tel : 03-88803399
Faks : 03-88878206
Email : tgantor@mpic.gov.my
YBhg. Dato' Muhamad Bin Idris

Timbalan Ketua Setiausaha (Sektoral)

Kementerian Hal Ehwal Ekonomi,
Aras1, Blok B6,
Kompleks Jabatan Perdana Menteri,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62502, Putrajaya
Tel : 03-88723250
Email : mbi@mea.gov.my

YBrs. Puan Habshah Binti Ali 

Setiausaha Bahagian
Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan (ITTP)
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Aras 10 dan 11, Wisma Tani, No. 28 Persiaran Perdana, Presint 4, 
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62624, Putrajaya   
Tel : 03-88701418
Faks : 03-88886901
Email : habsah@moa.gov.my
YB. Encik Mohd Sany Bin Hamzan

(Ahli Lembaga Pengarah)
Email : sany@fama.gov.my
YBrs. Encik Mohamad Fidzuan Bin Zaidi

(Ahli Lembaga Pengarah)
Email : fidzuanzaidi@fama.gov.my
YBrs. Encik Misdan Adam

(Ahli Lembaga Pengarah)
Email : misdan@fama.gov.my
YBrs. Tn. Hj. Adnan Bin Saad

(Ahli Lembaga Pengarah)
Email : adnan.saad@fama.gov.my

Dikemaskini pada 2 April 2019