Bil Tajuk Sebutharga Tarikh Panggil Tarikh Tutup Lihat Sebutharga Jadual Harga Sebutharga
JULAI 2019
1 FAMA/BSH 090/2019(B) - PERKHIDMATAN MEREKABENTUK LAYOUT COLOUR PROOF DAN PEMISAH WARNA, MENCETAK DAN MEMBEKAL LAPORAN TAHUNAN FAMA TAHUN 2018 24/06/2019 01/07/2019 enlightened  
2 FAMA/BSH 096/2019 (B)-PERKHIDMATAN HARDENING & AUDIT SERVER SISTEM KEWANGAN (DMS) BAGI LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) 01/07/2019 08/07/2019 enlightened  
3 FAMA/BSH 106/2019(B) - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR IPAD BAGI KEGUNAAN MESYUARAT UNTUK LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) 15/07/2019 18/07/2019 enlightened  
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10