Bil Tajuk Sebutharga Tarikh Panggil Tarikh Tutup Lihat Sebutharga Jadual Harga Sebutharga
SEPTEMBER 2019
1 FAMA/BSH 130/2019(B) - MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERALATAN BAGI PROGRAM AGROBAZAAR RAKYAT (ABR) DI BAHAGIAN BETONG, SARAWAK 27/08/2019 03/09/2019 enlightened  
2 FAMA/BSH 139/2019(B) - MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA GERAI BUAH-BUAHAN SEGAR (GBBS) SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN UNTUK FAMA NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN 10/09/2019 13/09/2019 enlightened  
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10