Bil Tajuk Sebutharga Tarikh Panggil Tarikh Tutup Lihat Sebutharga Jadual Harga Sebutharga
FEBRUARI 2019
1 FAMA/BSH 007/2019(B) - PERKHIDMATAN PENGGUNAAN TENAGA/TENAGA BURUH BAGI KERJA-KERJA PERPINDAHAN, PENYIMPANAN, PELUPUSAN DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI IBU PEJABAT FAMA BAGI TAHUN 2019 04/02/2019 13/02/2019 enlightened  
2 FAMA/BSH 014/2019(B) - KHIDMAT SOKONGAN OPERASI TEKNIKAL PELAYAN-PELAYAN APLIKASI FAMA-MAIL UNTUK LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) 2019
Borang Sebutharga, Lampiran
11/02/2019 15/02/2019 enlightened  
Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10