AGROBAZAAR RAKYAT

PENGENALAN 
Matlamat pengwujudan projek AgroBazaar Rakyat adalah sebagai outlet runcit yang membeli dan menjual hasil-hasil pertanian secara terus dari sumber pengeluaran kepada pengguna di samping menjual barangan keperluan harian secara runcit pada harga yang berpatutan.

Projek ini merupakan salah satu usaha pihak Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani (MOA) dalam mengurangkan lapisan orang tengah yang mengeksploitasi pasaran melalui pengawalan bekalan dan permintaan sehingga memberi kesan keatas harga jualan produk makanan.

MOA berperanan sebagai penyelaras projek AgroBazaar Rakyat manakala FAMA, LPP, LKIM, MADA, KADA, DOA & IADA Sarawak sebagai Jabatan/Agensi Pelaksana.


DEFINISI

 1. Agrobazaar Rakyat (ABR) adalah merupakan kedai runcit sedia ada milik Agensi/Pertubuhan & Persatuan dibawah Jabatan MOA/Usahawan yang menjalankan perniagaan menjual barangan segar dan runcit dengan menawarkan harga berpatutan, menampilkan imej yang menarik, tersusun, kemas dan seragam di seluruh negara.
 2. Fokus sasaran projek Agrobazaar Rakyat adalah kedai runcit di kawasan bandar dan pinggir bandar yang mencatatkan nilai jualan bulanan sebanyak RM30,000 untuk Semenanjung Malaysia dan RM25,000 bagi Sabah & Sarawak.

   

OBJEKTIF 
Objektif penubuhan AgroBazaar Rakyat adalah seperti berikut;

 • Outlet runcit alternatif kepada pengguna untuk mendapatkan produk agromakanan pada harga berpatutan.
 • Ketersediaan makanan kepada rakyat pada harga berpatutan terutama dalam menghadapi krisi makanan.
 • SaluranSaluran pasaran produk agromakanan bagi membantu usahawan tani mendapat pulangan yang munasabah.

   

KONSEP
AgroBazaar Rakyat adalah outlet runcit yang berkonsepkan platform pertemuan antara petani, nelayan dan penternak dengan pengguna bagi penawaran harga produk yang munasabah. Konsep Agrobazaar Rakyat yang dibangunkan adalah: 

 • Komoditi jualan terdiri daripada 40% hasilan berasaskan pertanian dan Produk Industri Asas Tani serta 60% adalah lain-lain barangan keperluan harian pengguna.
 • Komoditi jualan Wajib terdiri daripada produk hasilan berasaskan pertanian dan Produk Industri Asas Tani serta lain-lain barangan keperluan harian pengguna.
 • Premis Agrobazaar Rakyat menawarkan harga 5% hingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran setempat bagi sayur-sayuran, buah-buahan, ayam, daging dan ikan terpilih.
 • Sumber bekalan barangan segar diperolehi terus dari petani, penternak, nelayan dan usahawan atau daripada sumber import.
 • Keutamaan premis dibangunkan dan beroperasi di bandar dan pinggir bandar.
 • Pelaksanaan projek diurus menggunakan sistem pengurusan standard dengan identiti dan imej yang seragam.

   

BORANG PERMOHONAN BOLEH DIDAPATI DI PEJABAT FAMA NEGERI
(Sedang dikemaskini)


SYARAT - SYARAT PENYERTAAN
Syarat-syarat penyertaan di bawah projek AgroBazaar Rakyat adalah seperti berikut :-

 • Usahawan mestilah warganegara Malaysia berumur tidak kurang 20 tahun dan tidak melebihi 60 tahun semasa mengemukakan permohonan.
 • Mempunyai premis perniagaan sendiri atau disewa secara sah dengan baki sekurang-kurangnya 2 tahun tempoh sewaan. Salinan dokumen penyewaan premis wajib disertakan bersama borang permohonan.
 • Menjalankan aktiviti membeli dan menjual hasilan pertanian segar (sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, ayam & daging) dan produk proses industri asas tani disamping mengusahakan perniagaan runcit.
 • Mempunyai lesen perniagaan yang sah di sisi undang-undang :-
  • Sijil Pendaftaran Syarikat - Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
  • Lesen Perniagaan -  Pihak Berkuasa Tempatan
  • Lesen-lesen/permit yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa mengikut komoditi perniagaan yang berkaitan.
 • Wajib menerima barangan yang dibekalkan oleh Agensi dibawah MOA dan menjualnya pada harga yang telah ditetapkan.
 • Bekerjasama dengan Agensi pembimbing di bawah MOA dan bersedia mematuhi peraturan yang ditentukan. 
 • Wajib mengikuti kursus Keusahawanan Peruncitan yang dianjurkan oleh pihak Agensi Pembimbing.
 • Bersetuju proses penilaian aset dan modal premis dijalankan oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal  yang dilantik.
 • Bersetuju mengubahsuai premis berdasarkan layout dan susun atur peragaan barangan jualan mengikut konsep AgroBazaar Rakyat.

 

INSENTIF PROJEK 
Bantuan Insentif yang ditawarkan di bawah projek AgroBazaar Rakyat adalah seperti berikut :-

 • Pemasangan sign board
 • Mengecat semula premis
 • Kerja-kerja naik taraf ruang jualan hasil pertanian
 • Pinjaman peralatan peragaan
 • Bahan Promosi
 • Kursus keusahawanan
   

CARA-CARA MEMOHON

 1. Pemohon hendaklah mengisi borang permohonan Agrobazaar Rakyat dan mengemukakan permohonan kepada Pejabat FAMA Negeri atau Daeradh berhampiran.
 2. Borang permohonan boleh diperolehi dari Pejabat FAMA Negeri atau Daerah atau dimuat turun dari laman web FAMA di www.fama.gov.my.