Gerai Buah-buahan Segar (GBBS)

PENGENALAN
Projek Gerai Buah-Buahan Segar (GBBS) merupakan satu pendekatan baru dalam membangunkan usahawan pemasar buah-buahan tempatan di seluruh negara. Projek GBBS telah dimulakan pada 26 April 2006 di seluruh negara sebagai salah satu strategi bagi mewujudkan ikatan kerjasama dan kesefahaman dengan usahawan gerai buah-buahan sedia ada bagi membantu pihak FAMA memperluaskan luang pasaran alternatif pasaran buah-buahan tempatan. GBBS adalah merupakan sebuah premis yang menjalankan aktiviti urusniaga buah-buahan segar sebagai komoditi utamanya yang dinaiktaraf atau  dibangunkan oleh pihak FAMA dengan mengguna pakai imej koporat projek yang seragam.

OBJEKTIF
Objektif penubuhan Gerai Buah-Buahan Segar adalah seperti berikut;

 • Mewujudkan rangkaian gerai buah-buahan yang menarik sebagai saluran  alternatif kepada pengguna bagi mendapatkan buah-buahan tempatan
 • Sebagai salah satu outlet runcit bagi mengatasi masalah pemasaran seterusnya memperluaskan pasaran urusniaga buah-buahan bermusim
 • Meningkatkan nilai jualan dan pendapatan usahawan melalui tarikan pengunjung ke atas konsep keseragaman dan kebersihan gerai
 • Mewujudkan satu rantaian pemasaran runcit buah-buahan di seluruh negara dikalangan peserta
   

KONSEP
Pembangunan Projek GBBS terbahagi kepada 3 konsep: 

 1. Naik Taraf Gerai Buah Sedia ada
  • Pembangunan premis sedia ada milik usahawan (bagi premis berbentuk berstruktur kanopi kanvas / metal deck dan bangunan)
  • Naik taraf premis secara berkelompok dengan diuruskan minimum 3 orang usahawan(Premis dalam bentuk rangkaian atau medan samada milik PBT/ Kerajaan Negeri/ Pusat yang dikendalikan oleh FAMA)
 2. Pembinaan Lot Gerai Baru
  • FAMA akan membangunkan lot gerai GBBS baru dilokasi yang berpotensi untuk usahawan peruncit buah. Usahawan tersebut perlu membayar sejumlah bayaran bulanan bagi tujuan menampung kos pengurusan dan penyelenggaraan premis perniagaan. Tapak premis yang dibangunkan boleh diatas tapak milik FAMA ataupun milik PBT . 
 3. Program Pinjaman Kanopi 10 x 10
  • FAMA memberi kemudahan kepada usahawan dalam bentuk pinjaman Kanopi GBBS bersaiz 10’ x 10’ untuk tempoh 3 bulan bagi tujuan jualan buah-buahan bermusim dan aktiviti jualan buah-buahan seperti karnival, jualan terus dari ladang.

​​​​​​​​​​​​​​JENIS PEMBANGUNAN GERAI GBBS:

Terdapat 2 kategori premis gerai GBBS yang dibangunkan adalah seperti berikut:

 1. Berstruktur Kanopi
  • Premis Berstruktur Kanopi Jenis Kanvas Bersaiz 20’x20’
  • Premis Berstruktur Kanopi Jenis Metal Deck Bersaiz 20’x20
  • Premis Berstruktur Kanopi Jenis Kanvas Bersaiz 10’ x 10
    
 2. Berstruktur Bangunan (Baru / Sediada) – Kekal
  • Premis perniagaan dalam dibangunan sedia ada
  • Premis perniagaan dalam bangunan sedia ada milik pihak ketiga (PBT / Kerajaan Negeri / Pusat/ Swasta
  • Pembangunan baru separa kekal milik FAMA
  • Premis Berstruktur Kanopi Jenis Kanvas Bersaiz 20’x20’