No Tender Tarikh Jualan Dokumen Tarikh Tutup Lihat Tender Jadual Harga Tender
1 FAMA/KKIP-SBH/10-2019 - CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN TAMBAHAN DI PUSAT PENGEDARAN FAMA SABAH, LOT 2, COMMERCIAL ZONE 2, KOTA KINABALU INDUSTRIAL PARK, KOTA KINABALU, SABAH 19/12/2019 - 02/01/2020 09/01/2020 enlightened enlightened
2 FAMA/PELUPUSAN 2/2019 - PELUPUSAN 20 UNIT KENDERAAN LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) 
Kenyataan Tawaran (KEW.PA-24)Borang (KEW.PA-25)
26/12/2019 9/1/2020 enlightened -
3 FAMA/SISTEM-KEW.BERSEPADU/01-2020 - PERKHIDMATAN MEMBANGUN, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA DALAM TEMPOH WARANTI BAGI SISTEM KEWANGAN BERSEPADU LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) 06/02/2020 03/03/2020 enlightened enlightened
4 FAMA/INS-KENDERAAN/02-2020 - PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS/ TAKAFUL KENDERAAN MILIK FAMA BAGI TEMPOH 1 APRIL 2020 SEHINGGA 31 MAC 2021 19/02/2020 11/03/2020 enlightened -
5 FAMA/PTK-PALONG/05-2020 - CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PASAR TANI KEKAL (PTK) PALONG 4, 5 & 6 DI ATAS SEBAHAGIAN TANAH MILIK KERAJAAN, MUKIM ROMPIN, DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN 18/05/2020 - 20/05/2020 15/06/2020 enlightened -