Visi, Misi dan Objektif

Visi
Peneraju Utama Perkhidmatan Pemasaran Agromakanan Negara

 

Misi
Membangun dan memudah cara perkhidmatan pemasaran yang cekap dan berkesan bagi menggalakkan pertumbuhan, daya saing dan inovasi dalam industri agromakanan serta meningkatkan nilai kepada pelanggan

 

Objektif 

 1. Memperluaskan akses pasaran domestik dan antarabangsa.
   
 2. Meningkatkan pembekalan produk agromakanan bernilai tinggi dan/atau permintaan tinggi.
   
 3. Membekalkan maklumat pasaran yang komprehensif dan bersepadu mengenai agromakanan.
   
 4. Menyedia dan menyelaras kemudahan infrastruktur pemasaran.
   
 5. Memacu dan memperkasakan pemasaran digital agromakanan negara di pasaran domestik dan antarabangsa.
   
 6. Menggalakkan kecekapan dan daya saing dalam rantaian nilai agromakanan.
   
 7. Menarik minat, memupuk, meningkat dan mengekalkan penglibatan belia dalam aktiviti pemasaran agromakanan.
   
 8.  Menggalakkan amalan pembekalan dan penggunaan agromakanan yang mampan.