Visi, Misi dan Objektif

Visi
Peneraju utama pemasaran makanan dan hasil pertanian negara.

 

Misi
Membangunkan rantaian pemasaran makanan dan hasil pertanian yang cekap dan berkesan bagi meningkatkan nilai kepada pelanggan. 

 

Objektif 

  1. Merealisasikan Wawasan Negara dan Dasar Pertanian Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama makanan dunia melalui kecekapan dan keberkesanan produk pertanian dan makanan;
     
  2. Membangunkan infrastruktur pemasaran dan sistem rantaian bekalan yang cekap dan berkesan;
     
  3. Membangunkan pemasaran dan peningkatan permintaan hasil pertanian dan makanan dalam dan luar negara; dan
     
  4. Memacukan keupayaan sumber manusia dalam pemasaran pertanian berasaskan pengetahuan dan teknologi terkini.