pasar tani kekal (PTK)

SYARAT PERMOHONAN
  1. Warganegara Malaysia.
  2. Berumur 18 hingga 60 tahun sewaktu permohonan.
  3. Petani dan pengeluar diberi keutamaan.
  4. Pengendali makanan wajib mengambil suntikan perlalian TYPHOID (TY2)/Sijil Pengendalian Makanan dan mengepilkan bersama borang permohonan.
  5. Bagi golongan Orang Kurang Upaya (OKU) berdaftar hendaklah mengepilkan kad pendaftaran OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).
  6. Mengisi borang permohonan Pasar Tani Kekal dan mengemukakan ke Pejabat FAMA berhampiran.
CARA PERMOHONAN PASAR TANI KEKAL
  1. Muat turun Borang Permohonan Pasar Tani Kekal melalui laman web rasmi FAMA atau dapatkan di Pejabat FAMA Negeri dan Pejabat FAMA Daerah.
  2. Lengkapkan borang permohonan dan hantar ke Pejabat FAMA Negeri atau Pejabat FAMA Daerah berhampiran untuk diproses.