Soalan 1: Bagaimana saya ingin menyertai Program Ladang Kontrak?
Jawapan: Borang Permohonan untuk menyertai Program Ladang Kontrak boleh di dapati melalui Pejabat Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang berhampiran seperti berikut :-

 • Jabatan Pertanian (DOA)
 • Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) / Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)
 • Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan (MAFI) Sabah
 • Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah (MANRED) Sarawak

Borang Permohonan juga boleh dimuat turun di sini. Borang yang telah lengkap diisi boleh dihantar kemana-mana pejabat Jabatan dan Agensi yang telah tersenarai diatas.

Soalan 2: Bagaimana Program Ladang Kontrak boleh membantu para petani?
Jawapan: Program Ladang Kontrak dapat membantu petani melalui khidmat nasihat, jaminan pasaran dengan membuat belian terus dan pengaturan pasaran serta luang pasaran di outlet-outlet FAMA. 

Soalan 3: Apakah faedah menyertai Projek Ladang Kontrak?
Jawapan:

 • Petani:
  • Petani mendapat jaminan pasaran dan meningkatkan pendapatan ke atas produk yang dikeluarkan.
  • Jaminan bantuan khidmat nasihat teknikal dan pengurusan ladang yang lebih sistematik daripada jabatan dan agensi.
  • Jaminan kemudahan kredit input kepada ahli Pertubuhan Peladang Kawasan.
  • Menikmati peluang kursus dan latihan untuk meningkatkan motivasi serta pengetahuan dalam bidang pertanian.
    
 • ​​​​​​​Pembeli:
  • ​​​​​​​Mendapat belakan yang berkualiti dan berterusan pada masa yang diperlukan mengikut spesifikasi pasaran