Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) Perak

 

PENGENALAN
Pusat Transformasi Luar Bandar atau Rural Transformation Center (RTC) FAMA Perak, terletak di Gopeng. RTC diwujudkan untuk memberikan perkhidmatan dan maklumat mengenai peluang-peluang yang disediakan oleh jabatan/agensi kerajaan kepada penduduk sekitar. RTC juga memberi manfaat kepada penduduk luar bandar dengan memenuhi keperluan menyeluruh dan sebagai pusat integrasi perkhidmatan holistik.

KESELURUHAN BLOK DI RTC FAMA PERAK

OBJEKTIF
Fungsi RTC yang mempunyai tiga (3) peranan utama iaitu menyediakan perkhidmatan kerajaan dan swasta mengikut keperluan penduduk setempat, sebagai hub perniagaan & kemudahan fasilti dan pusat kegiatan belia. 

TIGA KONSEP UTAMA PENUBUHAN RTC FAMA PERAK