Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC) Kelantan

 

PENGENALAN
Pusat Transformasi Luar Bandar atau Rural Transformation Center (RTC) FAMA Kelantan merupakan pusat hentian bersepadu pengedaran bekalan makanan negara, pusat pemborongan dan peruncitan hasil-hasil pertanian. Pembinaannya merupakan suatu usaha pemodenan dan melengkapkan kemudahan di rangkaian pasar borong sedia ada di Malaysia dan projek ini telah menjadi agenda utama di dalam pembangunan pemasaran hasil-hasil pertanian dan produk makanan. Di samping itu juga, perkhidmatan seperti penyewaan lot kedai, dewan terbuka, bilik sejuk, lot kawasan terbuka  (pesta), lot promosi, lot pejabat, gelanggang dan lain-lain turut disediakan oleh pihak RTC FAMA Kelantan yang boleh digunakan oleh masyarakat setempat bagi mengadakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti majlis kenduri kahwin, majlis-majlis perasmian dan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian yang dibenarkan berdasarkan kepada kelulusan dan kebenaran pihak FAMA.

KESELURUHAN BLOK DI RTC FAMA KELANTAN

OBJEKTIF
Penubuhan RTC adalah memastikan penduduk di kawasan luar bandar mendapat kemudahan perkhidmatan kerajaan yang sama seperti penduduk di kawasan bandar dan membantu meningkatkan tahap kualiti hidup melalui perlaksanaan inisiatif-inisiatif RTC.

Objektif khusus penubuhan RTC adalah seperti berikut:

 • Program bersepadu untuk mewujudkan satu hentian pelbagai perkhidmatan.
 • Tempat penyediaan kemudahan logistik.
 • Tempat mendapatkan ilmu, kemahiran dan pengetahuan oleh penduduk luar bandar.
 • Tempat mendapatkan sumber pembiayaan.
   

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 18 hingga 60 tahun semasa permohonan.
 • Petani dan Pengeluar diberi keutamaan.
 • Pengendali makanan wajib mengambil suntikan pelalian TYPHOID (TY2)/Sijil Pengendalian Makanan dan     mengepilkan bersama borang permohonan.
 • Bagi golongan Orang Kurang Upaya (OKU) hendaklah mengepilkan kad pendaftaran OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).


BORANG PERMOHONAN TEMPAHAN DEWAN DAN PERKHIDMATAN

 • Borang Permohonan RTC FAMA Kelantan boleh dicetak melalui laman web rasmi FAMA dan di perolehi dari Pejabat FAMA Negeri.
 • Pemohon dikehendaki melengkapkan borang permohonan dan diserahkan semula kepada Pejabat RTC Kelantan untuk diproses atau,
 • Mengisi permohonan secara atas talian melalui sistem agrobiz (www.agrobiz.fama.gov.my).
 • Maklumat permohonan yang berjaya akan direkodkan sebagai asas maklumat peserta.
 • Semua urusan permohonan hendaklah dibuat pada waktu urusan pejabat sahaja.