Piagam Pelanggan

  • Satu (1) Hari bekerja bagi Jawapan Balas Aduan dan Pertanyaan Awam dari tarikh diterima, kami berusaha memastikan semua pertanyaan dan aduan awam dijawab dan dimaklumkan tindakan susulan selanjutnya.
     
  • Satu (1) Minggu hari bekerja bagi Permohonan Perniagaan KopieSatu dari tarikh permohonan diterima, kami berusaha memproses permohonan dan kelulusan.