PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

 • Menguruskan Kemudahan Perbelanjaan Rawatan kepada pegawai/ kakitangan/ pesara FAMA
 • Menguruskan Kemudahan Pembiayaan/ Pinjaman perumahan, kenderaan dan komputer kepada kakitangan FAMA
 • Menguruskan penyaluran sumbangan Tabung Kebajikan Kakitangan FAMA dan pengagihan Zakat kepada kakitangan yang layak.
 • Menyelaras Pelaksanaan Program FAMA seperti Perhimpunan Bulanan FAMA
 • Menguruskan Pelantikan & Kemudahan Ahli Lembaga Pengarah FAMA pelantikan Ahli Lembaga Pengarah FAMA
 • Menjadi urus setia Mesyuarat Pengurusan Kanan, Mesyuarat Pengarah FAMA Negeri, Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) dan lain-lain berkaitan.
 • Menguruskan Tempahan Tiket Kapal Terbang Domestik dan Antarabangsa
 • Menguruskan Tuntutan Perlindungan Insurans Kakitangan
 • Menguruskan proses perolehan di FAMA seperti Belian Terus, Sebutharga dan Tender bagi perkhidmatan, servis, bekalan dan pembangunan seluruh FAMA.
 • Menguruskan aset alih dan aset tak alih FAMA di seluruh Malaysia
 • Menguruskan peruntukan wang mengurus FAMA