Perkhidmatan
Perkhidmatan Jabatan / Agensi yang terlibat di bawah Program Ladang Kontrak adalah seperti berikut :-

FAMA
 • Jaminan pasaran
 • Insentif bimbingan
 • Pengaturan pasaran
 • Khidmat sokongan pemasaran
   
LPP
 • Pembiayaan infratruktur asas
 • Penyaluran input awal
 • Pembiayaan infrastruktur pengeluaran dan pemasaran
 • Pengaturan program latihan
   
DOA
 • Khidmat nasihat pengembangan
 • Bantuan insentif pertanian
 • Latihan dan kursus teknikal dan motivasi
 • Penyertaan Skim MyGAP
   
LPNM
 • Bantuan input pertanian
 • Bantuan bahan input tambahan
 • Kemudahan infrastruktur
   
MARDI
 • Kajian dan penyelidikan
 • Khidmat bimbingan
 • Program Latihan
   
AGROBANK
 • Menyediakan dan Mempermudahkan Skim Pembiayaan Kemudahan Kredit