Pengurusan Kanan

No Bahagian Nama Gred Emel
1 PENGARAH KANAN (KEJURUTERAAN ) MEOR ROSLAN BIN IDRIS J54 meor[at]fama[dot]gov[dot]my
2 PENGARAH KANAN (KEWANGAN) OMAR SHARAFY BIN MOHD YUSSOF WA54 sharafy[at]fama[dot]gov[dot]my
3 PENGARAH KANAN (PEMBANGUNAN KONTRAK PEMASARAN) ABD RAHMAN BIN MAHMOOD E54 rahman[at]fama[dot]gov[dot]my
4 PENGARAH KANAN (GALAKAN PASARAN) ROSILAWATI BINTI ABU HASSAN E54 rosilawati[at]fama[dot]gov[dot]my
5 PENGARAH KANAN (PEMASARAN DIGITAL) NOR HAIRI BIN HARUN F54 hairi[at]fama[dot]gov[dot]my
6 PENGARAH KANAN (PERANCANGAN STRATEGIK) WAN FAIZATUL ANIZA BINTI ISMAYATIM E54 faizatul[at]fama[dot]gov[dot]my
7

PENGARAH KANAN (PEMASARAN INDUSTRI MAKANAN)

FAISAL ISWARDI BIN ISMAIL E54 faisal[at]fama[dot]gov[dot]my
8 PENGARAH KANAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) INTAN SURAYA BINTI IBENI HAJAR E54 intan[at]fama[dot]gov[dot]my
9 PENGARAH KANAN (MAKLUMAT PASARAN) SURAYA BINTI MOHD YUSOF E54 suraya[at]fama[dot]gov[dot]my
10 KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF FAMACORP FAIDZ AFIZI BIN MOHAMED E54 faidz[at]fama[dot]gov[dot]my
11 PENGARAH KANAN (PEMBANGUNAN MODAL INSAN) HABIBAH BINTI SULAIMAN E54 habibahsulaiman[at]fama[dot]gov[dot]my