pengurusan atasan

   

YBHG DATO' ZAINAL ABIDIN BIN YANG RAZALLI
Ketua Pengarah FAMA

03-6126 2020
zainal_yang[at]fama[dot]gov[dot]my

  YBHG DATO' ABDUL GHARIFF BIN RAMIN
Timbalan Ketua Pengarah (Khidmat Pengurusan)

03-6126 2020 
ghariff[at]fama[dot]gov[dot]my
 

YBHG. DATO' HJ MOHAMAD MUSTAHAPA BIN AWANG
Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)

03-61262020
mus[at]fama[dot]gov[dot]my

  YBRS. ENCIK ABDUL RASHID BIN BAHRI
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)

03-61262020
rashid[at]fama[dot]gov[dot]my