Pusat Pemprosesan Buah-Buahan Segar

AMALAN PENGILANGAN YANG BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICE – GMP) DI PUSAT PEMPROSESAN BUAH-BUAHAN SEGAR FAMA

Pengenalan
Amalan Pengilangan Yang Baik (GMP) merupakan peraturan, kod dan garis panduan yang mengawal keadaan operasi dalam sesebuah premis makanan bagi membolehkan penghasilan makanan yang selamat, bersih dan berkualiti yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Pusat pemprosesan ini berperanan bagi memproses buah – buahan untuk dijadikan sebagai produk sejuk beku dan produk pemprosesan minima. Antara komoditi yang terlibat adalah durian, nangka, jagung, cempedak, mangga serta buah – buah segar terpilih.

Objektif pembangunan Pusat Pemprosesan Buah-Buahan Segar yang bertaraf GMP adalah seperti berikut:-

  • Memastikan setiap Pusat Pemprosesan Buah – Buahan Segar bertaraf GMP mematuhi setiap elemen – elemen yang ditetapkan bagi memastikan kualiti dan keselamatan makanan yang diproses terjamin.
  • Panduan kepada Pusat Pemprosesan Buah – Buahan Segar berkenaan asas amalan kebersihan dan keperluan sanitasi bagi memastikan penghasilan produk yang selamat.
  • Melaksanakan pengurusan Pusat Pemprosesan Buah – Buahan Segar dengan lebih menyeluruh dan efektif seperti pengurusan kilang, operasi, pekerja, audit dan pentadbiran.
  • Membantu Pusat Pemprosesan Buah – Buahan Segar FAMA bagi mendapat dan mengekalkan pensijilan GMP mengikut tempoh yang ditetapkan serta mencapai piawai pengeluaran makanan yang lebih tinggi.