PENDIDIKAN PASARAN DAN KHIDMAT RUNDINGAN

Bahagian ini berperanan membina keupayaan kumpulan sasar melalui latihan, bimbingan, khidmat nasihat dan perundingan dalam ilmu pemasaran agromakanan. Ianya juga berfungsi:

  • Memindahkan maklumat, teknologi dan kemahiran pemasaran kepada kumpulan sasar melalui program – program pendidikan dan khidmat nasihat.
  • Meningkatkanamalan pemasaran baik dikalangan kumpulan sasar ke arah jaminan bekalan makanan dengan nilai tambah dan memenuhi kehendak pasaran.