Pasar Tani

SYARAT PERMOHONAN

  • Warga Negara Malaysia (tidak termasuk taraf penduduk tetap)
  • Petani / Pengeluar (diberi keutamaan)
  • Usia tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun (Keutamaan usia kurang dari 40 tahun)
  • Mengusahakan projek pertanian atau projek berasaskan pertanian diberi keutamaan
  • Berkekupayaan mengendali urusniaga
  • Sedia menerima teguran, cadangan dan tindakan dari pihak FAMA
  • Besedia untuk ditempatkan di mana-mana pasar tani yang ditawarkan

 

CARA PERMOHONAN

  • Melengkapkan Borang Permohonan Pasar Tani yang boleh diperolehi secara percuma dari Pejabat FAMA berhampiran atau dimuat turun dari Portal Rasmi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) http://www.fama.gov.my.
  • Mengemukakan borang permohonan yang telah dilengkapkan ke Pejabat FAMA Negeri yang berdekatan.

 

BILANGAN PROJEK PASAR TANI

BIL

NEGERI

BILANGAN PROJEK

1.

Johor

56

2.

Kedah

14

3.

Kelantan

18

4.

Melaka

14

5.

Negeri Sembilan

20

6.

Pahang

24

7.

Perak

30

8.

Perlis

5

9.

Pulau Pinang

10

10.

Sabah

12

11.

Sarawak

24

12.

Selangor

52

13.

Terengganu

23

14.

Wilayah Persekutuan

14

JUMLAH KESELURUHAN

316