PELAN ANALISIS KOMPREHENSIF ANTIRASUAH (PAKAR) FAMA 2023 – 2027

 

 

Pelan Analisis Komprehensif Antirasuah (PAKAR) FAMA 2023 – 2027 dibangunkan selaras dengan pelancaran Pelan Antirasuah Nasional (NACP) pada 29 Januari 2019 dan Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2018 Siri 2, No. 1 Tahun 2019 berkenaan Pemantapan Tadbir Urus, Integriti dan Antirasuah dalam Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia: Pelaksanaan Pelan Antirasuah Nasional.

 

Muat turun Pelan Analisis Komprehensif Antirasuah (PAKAR) FAMA 2023 – 2027 versi penuh di sini.