PENGENALAN
Medan Niaga Satok (MNS) telah mendapat pengiktirafan negeri sebagai salah satu lokasi yang menjadi tumpuan pelancong bagi mencari pelbagai jenis hasilan pertanian dan produk agromakanan negeri Sarawak. Kerjasama dari Kerajaan Negeri pelbagai bantuan diberikan bagi memastikan Medan Niaga Satok maju dan bersih termasuklah bantuan dari segi kewangan. MNS dilihat sebagai satu projek yang lebih menyeluruh dengan menyediakan 1,000 lot niaga bagi semua komponen utama merangkumi Blok Kekal, Pasar Minggu, Pasar Borong dan Medan Selera Benteng Satok.

OBJEKTIF

  • Premis tetap kepada peniaga.
  • Menyediakan infrastruktur dan saluran pemasaran.
  • Tarikan utama bagi pelancong.
  • Peniaga yang berdaya maju.

KESELURUHAN BLOK DI MEDAN NIAGA SATOK, SARAWAK

 

 

WAKTU OPERASI