Info Data Terbuka FAMA

Data Terbuka FAMA
Data Terbuka FAMA merujuk kepada maklumat data Pihak Berkuasa Pemasaran Pertanian Persekutuan yang dipaparkan dalam Portal Data Terbuka Sektor Awam (http://www.data.gov.my)
Dataset boleh diakses di sini

Garis Panduan Data Buka