Dasar Keselamatan ICT

Dasar Keselamatan ICT FAMA - Ver1.0 (Mei 2014)

Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna di FAMA mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT FAMA. test
Dasar Keselamatan MAMPU- Ver 5.2

Dasar Keselamatan ICT (DKICT) MAMPU mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT MAMPU.