AHLI LEMBAGA PENGARAH

 

YB DATO’ HAJI MOHD FASIAH BIN HAJI MOHD FAKEH
Pengerusi FAMA
  YBHG. DATO’ ZAINAL ABIDIN BIN YANG RAZALLI
Ketua Pengarah FAMA
 
 

YBRS. PUAN NOORHASLINDA BINTI HALID 
Ketua Seksyen Monetisasi Aset (Bahagian Pengurusan Aset Awam)
Kementerian Kewangan Malaysia

  YBHG. DATUK LOKMAN HAKIM BIN ALI
Ketua Setiausaha
Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI)
 

YBHG. DATO’ HASLINA BINTI ABDUL HAMID
Ketua Setiausaha 
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)

  YBHG. DATO’ ELIYAS BIN SAAD
Timbalan Ketua Pengarah Pertanian (Pembangunan Industri dan Pengembangan)
Jabatan Pertanian Malaysia 
  YBRS. ENCIK ABDUL HADI BIN OMAR
Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik & Pengurusan)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
 

YBRS. DATUK DR. ZUNIKA BINTI MOHAMED
Timbalan Ketua Pengarah (Makro)
Unit Perancang Ekonomi (EPU)

  YBHG. DATO’ AZULITA BINTI SALIM
Ketua Pengarah
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
  YB DATUK WIRA HAJI GHAZALE BIN MUHAMAD
Ahli Lembaga Pengarah 
  YB TUAN HAJI ROSLELI BIN JAHARI
Ahli Lembaga Pengarah 
  YB DATUK RAIME UNGGI
Ahli Lembaga Pengarah 
  YB DATUK JAPLIN BIN AKIM @ ABD HAMID
Ahli Lembaga Pengarah 
  YBRS. ENCIK ABDUL RAZAK BIN KHAMIS
Ahli Lembaga Pengarah