agrobazaar online

 


Agrobazaar Online

  • Platform pemasaran maya produk pertanian dan agro-makanan yang menemukan pengeluar, pengilang, pembekal dan pengguna.
  • Luang pasaran baru dan mampan bagi produk pertanian dan agromakanan dengan mewujudkan komuniti atas talian untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat tani.
  • Komponen utama : Latihan, Khidmat Sokongan, Platform Perdagangan, Pembangunan Komuniti, Rantaian Nilai Perniagaan Atas Talian dan Luar Talian.

Visi & Misi

Visi

"Untuk menjadi e-dagang yang aktif dan mampan bagi produk pertanian yang dibina di atas kekuatan masyarakat tempatan, serantau dan global."


Misi

"Menyediakan infrastruktur e-dagang bertaraf dunia dan operasi untuk memberi luang pasaran baru dan mampan bagi produk agro melalui pertumbuhan komuniti atas talian dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat tani dan masyarakat."