Perutusan daripada Ketua Pengarah

Selamat datang ke Laman Web FAMA,

Sukacita saya maklumkan di sini bahawa Laman Web FAMA ini merupakan salah satu kaedah penyaluran dan penyebaran informasi terkini FAMA berhubung peranan dan perkhidmatan pemasaran yang disediakan khusus kepada golongan sasar di sepanjang rantaian bekalan termasuklah petani, usahawan tani, pemproses, pengguna dan sesiapa sahaja yang berminat.

FAMA berperanan bagi meluaskan saiz pasaran produk agromakanan dan meningkatkan pendapatan pengeluar. Selain itu, FAMA juga berperanan bagi memastikan produk-produk agromakanan dan industri asas tani tersedia dan boleh diperolehi pada harga yang mampu dibayar pengguna.

Selaras dengan peranan ini, program/projek dan aktiviti pemasaran FAMA adalah meliputi sepanjang rantaian bekalan dari peringkat ladang hingga ke pengguna. Antara program/projek dan aktiviti pemasaran yang telah dan sedang dilaksanakan adalah Kontrak Ladang, Pengukuhan Bekalan Ladang Kontrak Ke Pasaran (KUKUH), Khidmat Pemasaran Produk Segar dan Industri Asas Tani, Pembangunan Outlet-outlet Pasaran sebagai platform pemasaran secara offline yang antara lainnya seperti Pasar Tani, MyFarm Outlet, Agrobazaar Kedai Rakyat, Gerai Buah-buahan Segar, Karavan Tani dan juga secara online melalui laman web www.agrobazaar.com.my.

Selain itu, program/projek FAMA juga melibatkan Maklumat Pasaran, Regulatori dan Galakan Pasaran Dalam Negeri dan Pembangunan Eksport.

Seiring dengan kepentingan dan keperluan kepada ‘Big Data’, FAMA akan terus memperkukuhkan teknologi informasi secara ICT ini supaya penyampaian kepada rakyat lebih berkesan selaras dengan slogan ‘FAMA Dihati Rakyat’.

Sesungguhnya FAMA sentiasa mengalu-alukan kerjasama dan cadangan-cadangan daripada semua pihak agar FAMA dapat terus meningkatkan dan memberikan khidmat pemasaran terbaik yang memenuhi keperluan pelanggan dan menepati aspirasi kerajaan.

Selamat mengunjungi laman web ini.

Terima kasih.

Ketua Pengarah FAMA
YBhg. Dato' Ahmad B. Ishak