Perutusan Daripada Ketua Pengarah FAMA

PERUTUSAN DARIPADA KETUA PENGARAH FAMA

Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Sejahtera,
Selamat datang dan terima kasih kerana sudi melayari laman web rasmi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA).

Seterusnya

INFO FAMA

PERANAN
 • Memperluaskan saiz pasaran Produk Agromakanan dan meningkatkan pendapatan pengeluar
 • Memastikan produk-produk pertanian dan industri asas tani tersedia, boleh diperolehi pada harga yang mampu dibayar pengguna
 

Selanjutnya

Visi, Misi dan Objektif

Visi
Peneraju utama pemasaran makanan dan hasil pertanian.

Misi
Membangunkan rantaian pemasaran makanan dan hasil pertanian yang cekap dan berkesan bagi meningkatkan nilai kepada pelanggan.

Objektif

 1. Merealisasikan Wawasan Negara dan Dasar Pertanian Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama makanan dunia melalui kecekapan dan keberkesanan produk pertanian dan makanan;
 2. Pembangunan infrastruktur pemasaran dan sistem rantaian bekalan yang cekap dan berkesan;
 3. Pembangunan pemasaran dan peningkatan permintaan hasil pertanian dan makanan dalam dan luar negara; dan
 4. Pemacuan keupayaan sumber manusia dalam pemasaran pertanian berasaskan pengetahuan dan teknologi terkini.


Fungsi-fungsi Utama

 1. Menyelaras aktiviti‚Äďaktiviti pemasaran pertanian sama ada yang melibatkan pihak swasta atau jabatan / agensi kerajaan;
 2. Memperbaiki sistem pemasaran dan memperluas serta memajukan pasaran baru bagi hasil-hasil pertanian Malaysia;
 3. Bekerjasama dengan pihak swasta dan jabatan / agensi kerajaan bagi mewujudkan pemasaran pertanian yang cekap dan berkesan;
 4. Membangun dan memajukan pengurusan yang cekap dalam industri pertanian berkaitan dengan aktiviti pemasaran atau pemprosesan hasil-hasil pertanian; dan
 5. Melibatkan secara langsung dalam industri pertanian terutama aktiviti pemasaran atau pemprosesan hasil-hasil pertanian.

Perkhidmatan FAMA

 • Pasar Tani Kekal
 • Pasar Komuniti (PAKAR)
 • Pengukuhan Rangkaian Peruncitan Pasar Tamu
 • Pasar Tani
 • Karavan Tani & Food Truck
 • MyFarm Outlet
 • Motosikal Tiga Roda (M3R)
 • Agrobazaar Kedai Rakyat 1 Malaysia (ABR1M)
 • Agrobazaar Kedai Rakyat (AKR)

Selanjutnya

Struktur Organisasi

Akta 141

AKTA LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN 1965 [AKTA 141]
Lembaga Pemasaran Persekutuan (FAMA) telah ditubuhkan pada 30 September 1965 bagi tujuan menyelia, menyelaras, mengawal selia dan memajukan pemasaran KELUARAN PERTANIAN Malaysia termasuk pengimportan dan pengeksportan.