GALAKAN PASARAN LUAR NEGARA

  Aktiviti-aktiviti Galakan Pasaran Luar Negara diatur melalui strategi memperkukuhkan pasaran sedia ada dan penerokaan pasaran baru selaras dengan hasrat penubuhan Majlis Eksport Pertanian dan Makanan atau Food and Agro Council for Export (FACE). Aktiviti-aktiviti promosi melalui pameran perdagangan, promosi pengguna , promosi in-store,promosi bersama pejabat Kedutaan/Kaunselor Pertanian/Kementerian/Agensi atau melalui media cetak/sosial/elektronik.