Galakan Pasaran Dalam Negara

FUNGSI

►Meningkatkan penggunaan per kapita penggunaan Agro Makanan di pasaran domestik melalui penyertaan dalam pameran perdagangan/pengguna /ekspo/karnival/pesta
►Menyediakan luang pasaran kepada usahawan dianjurkan oleh FAMA seperti Empayar Makanan di MAHA, HPPNK, FAMAfest dan Pesta Orkid, Flora dan Herba dan lain-lain
►Meningkatkan pendedahan produk (product exposure) usahawan kepada pasaran tempatan melalui aktiviti dan program promosi yang dijalankan oleh FAMA
►Merancang dan menguruskan penerbitan bahan promosi bercetak
►Memberi kesedaran untuk meningkatkan minat dan penggunaan produk Agro Makanan melalui kempen yang dijalankan seperti Kempen Lebihkan Makan Buah-buahan Tempatan, Kempen Lebihkan Makan Cili Tempatan,dll
►Membina jaringan urusniaga dengan mengaturkan dan menyelaraskan program pemadanan dan pengaturan perniagaan  bagi usahawan yang berpotensi
►Merancang dan menguruskan periklanan dan publisiti produk Agro makanan melalui melalui media cetak, media elektronik dan laman web
►Menyelaras dan memantau aktiviti yang dilaksanakan di negeri/daerah