CAWANGAN PENGUATKUASAAN

Cawangan Penguatkuasaan FAMA melaksanakan fungsinya yang merujuk kepada Seksyen 3.(1) (a) Akta 141 – Menyelaras kegiatan-kegiatan berkenaan dengan pemasaran keluaran pertanian, di kalangan pelbagai orang atau badan–badan (sama ada diperbadankan atau tidak diperbadankan dan sama ada dalam perkhidmatan-perkhidmatan awam atau selainnya) yang boleh atau berkemungkinan berkaitan dengan apa-apa aspek pemasaran keluaran pertanian.