Pengumuman Tender Terkini Pengumuman Tender Terkini

No No/Tender Tarikh Jual Tarikh Tutup Lawatan Tapak / Taklimat Lihat Tender
Jun 2017
1 FAMA/KAJIAN-PASM/06-2017 - Perkhidmatan Perunding Bagi Kajian Penggunaan Agromakanan Segar Di Malaysia (KPASM) Peringkat Isi Rumah, Pertubuhan Kilang Dan Pertubuhan Perkhidmatan Hospitaliti. 25/08/2017 - 15/09/2017 15/09/2017 25/08/2017

 

20 September 2017 09:21 AM