Pengumuman Tender Terkini Pengumuman Tender Terkini

No No/Tender Tarikh Jual Tarikh Tutup Lawatan Tapak / Taklimat Lihat Tender
November/ Disember 2017
1 FAMA/PELUPUSAN 2/2017 - TAWARAN PEMBELIAN TANAH HAKMILIK LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN SELUAS 20,240 METER PERSEGI (2.024 HEKTAR) DI BANDAR BARU SALAK TINGGI, DAERAH SEPANG, NEGERI SELANGOR 20/11/2017 - 14/12/2017  14/12/2017 20/11/2017
2 FAMA/PELUPUSAN 3/2017 - TAWARAN PEMBELIAN TANAH HAKMILIK LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN SELUAS 21,514 METER PERSEGI (2.1514 HEKTAR ) DI MUKIM PANCANG BEDENA, DAERAH SABAK BERNAM, NEGERI SELANGOR 21/11/2017 - 14/12/2017  14/12/2017 21/11/2017
3 FAMA/PELUPUSAN 4/2017 - TAWARAN PEMBELIAN TANAH HAKMILIK LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN SELUAS 16,187 METER PERSEGI (1.6187 HEKTAR) DI MUKIM PLENTONG, DAERAH JOHOR BAHRU, NEGERI JOHOR 23/11/2017 - 14/12/2017  14/12/2017 23/11/2017
4 FAMA/INS-KEND./11-2017 - CADANGAN PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS/TAKAFUL KENDERAAN MILIK FAMA YANG MERANGKUMI KENDERAAN PENUMPANG, KENDERAAN PERDAGANGAN, BAS (SPECIAL TYPE) & MOTORSIKAL BAGI TEMPOH 1 FEBRUARI 2018 HINGGA 31 JANUARI 2019 09/11/2017 - 30/11/2017 30/11/2017 09/11/2017

 

17 November 2017 11:55 AM