Regulatori Regulatori

PENGELUARAN KUOTA MENGIMPORT BIJI KOPI MENTAH

Peraturan Yang Terlibat

Perintah Kastam (Larangan Import), 1998

Skop Dan Bidang Kuasa FAMA

Pengeluaran Kuota Import

 • Pengeluaran Kuota Import
 • Pengesahan Permit (AP) Import – Borang JK69

Tempoh Sah Kuota

Satu tahun atau lebih, mengikut surat tawaran.

Syarat / Kriteria Permohonan

Pemohon mesti mempunyai syarikat yang berdaftar.

 • Pemohon mesti mempunyai syarikat yang berdaftar.
 • Pemohon mesti mempunyai kilang sendiri untuk memproses kopi.
 • Kuantiti (kuota) yang dimohon tidak boleh melebihi kapasiti kilang.
 • Borang yang dihantar ke pejabat FAMA akan disemak terlebih dahulu bagi memastikan borang yang lengkap sahaja diterima.
 • Yuran proses sebanyak RM200.00 akan dikenakan ke atas setiap permohonan yang diterima untuk dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Mentadbir Lesen Import/ Eksport Hasil-hasil Pertanian.

Cara Memohon

Permohonan Baru

Dapatkan Borang Permohonan Kuota Import (Baru/Tambahan) iaitu Borang AP1 (Pindaan 2004) daripada mana-mana Pejabat FAMA Negeri atau Bahagian Penggredan dan Kawalan, Ibu Pejabat FAMA, dengan harga RM5.00.

Dokumen berikut perlu disertakan:

 • Salinan maklumat perniagaan terkini daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon.
 • Penyata bank pemohon bagi 6 bulan terakhir
 • Kelengkapan / Kemudahan dan Rekod Perniagaan:
  • Salinan Daftar Hakmilik/Geran kenderaan
  • Salinan Surat Perjanjian Sewa kenderaan.
  • Salinan Daftar Hakmilik/Geran premis perniagaan (kilang)
  • Salinan Surat Perjanjian Sewa premis perniagaan
  • Salinan Penyata KWSP/PERKESO (3 tahun)
  • Salinan Laporan Perniagaan/Syarikat yang telah diaudit
  • Salinan Penyata Cukai Pendapatan bagi 3 tahun terakhir
  • Penyata Untung/Rugi Bulan Lepas
  • Maklumat Bekalan:
   • Salinan Surat Pengesahan Pembekalan/Surat persetujuan.
   • Salinan Penyata Transaksi Belian (3 bulan).
  • Maklumat Jualan:
   • Salinan Surat Perjanjian Kontrak Jualan/ Belian
   • Salinan Penyata Transaksi Jualan (3 bulan).
  • Dokumen/Surat Sokongan (jika ada)
   • Dokumen/Surat Sokongan daripada Jabatan/Agensi/Pertubuhan
 • Isi Borang AP1 dengan lengkap dan hantar kepada:

 • Ketua Pengarah
  Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
  Bangunan FAMA Point
  Lot 17304, Jalan Persiaran Satu
  Bandar Baru Selayang
  68100 Batu Caves.

Proses Pengeluaran Lesen Import (AP)

 • Pemegang Kuota Mengimport Biji Kopi Mentah dikehendaki memohon permit import (AP) secara elektronik (E-permit).
 • Setelah diluluskan oleh FAMA dan diakui oleh pihak Kastam secara elektronik, pemegang kuota hendaklah mencetak Borang JK69 dan membawanya ke pejabat FAMA terpilih, iaitu Ibu Pejabat FAMA atau Pejabat FAMA Negeri Johor, Pulau Pinang, Kelantan, Sabah atau Sarawak, untuk ditandatangani. Bagi pengimportan berkontena, pemohon hendaklah menyertakan bersama Commercial Invoice dan/atau Bill of Lading konsainmen tersebut.
 • Yuran sebanyak RM30.00 (pra-bayar) akan dikenakan bagi setiap permit yang diluluskan.

Tempoh Sah Permit Import

Pada bulan atau tempoh yang disebut dalam permit sahaja.

Permohonan Untuk Kuota Tambahan

Cara memohon kuota tambahan bagi mengimport kobis bulat adalah sama seperti proses membuat permohonan baru.

27 Ogos 2015 04:04 PM