Pautan Pautan
 
MyGovernment


Portal Rasmi Kerajaan Malaysia
(The Malaysia Government's Official Portal)

MAMPU


Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
(Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit)

 

MOA

Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
(Ministry of Agriculture)

 

DOA

Jabatan Pertanian
(Department of Agriculture)

 

DOF

Jabatan Perikanan
(Department of Fisheries)

 

DVS

Jabatan Perkhidmatan Veterinar
(Department of Veterinary Services)

 

MARDI

Institut Pembangunan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia
(Malaysian Agricultural Research and Development Institute)

 

AGROBANK

Bank Pertanian Malaysia Berhad

 

 

LKIM

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
(Malaysian Fisheries Development Authority)

 

AGRIBDC

 

Pusat Pembangunan Perniagaan  

 

MADA

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda
(Muda Agricultural Development Authority)

 

KADA

Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu
(Kemubu Agricultural Development Authority)

 

MPIB

 

Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia

 

LPP

Lembaga Pertubuhan Peladang
(Farmers's Organization Authority Malaysia)

 

MAQIS
Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia
(Malaysian Quarantine and Inspection Services)

 

TEKUN
TEKUN Nasional
(TEKUN Nasional)

 

NOTA : Laman web ini mengandungi pautan ke portal lain yang tidak dimiliki dan diselenggara oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan.  Sila rujuk Terma dan Syarat.

13 Jun 2018 10:09 AM