Visi, Misi dan Objektif Visi, Misi dan Objektif
 

Visi
Peneraju utama pemasaran Agromakanan negara.

Misi
Membangun rantaian pemasaran Agromakanan yang cekap dan berkesan bagi meningkatkan nilai kepada pelanggan.

Objektif
  1. Merealisasikan Wawasan Negara dan Dasar Pertanian Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama makanan dunia melalui kecekapan dan keberkesanan produk pertanian dan makanan.
  2. Pembangunan infrastruktur pemasaran dan sistem rantaian bekalan yang cekap dan berkesan.
  3. Pembangunan pemasaran dan peningkatan permintaan hasil pertanian dan makanan dalam dan luar negara.
  4. Pemacuan keupayaan sumber manusia dalam pemasaran pertanian berasaskan pengetahuan dan teknologi terkini.

Fungsi-fungsi Utama

  1. Menyelaras aktiviti-aktiviti pemasaran pertanian sama ada yang melibatkan pihak swasta atau jabatan / agensi kerajaan.
  2. Memperbaiki sistem pemasaran dan memperluas serta memajukan pasaran baru bagi hasil-hasil pertanian Malaysia.
  3. Bekerjasama dengan pihak swasta dan jabatan /agensi kerajaan bagi mewujudkan pemasaran pertanian yang cekap dan berkesan.
  4. Membangun dan memajukan pengurusan yang cekap dalam industri pertanian berkaitan dengan aktiviti pemasaran atau pemprosesan hasil-hasil pertanian, dan
  5. Melibatkan secara langsung di dalam industri pertanian terutama di dalam aktiviti pemasaran atau pemprosesan hasil-hasil pertanian.
20 Julai 2018 12:04 PM