Syarat-Syarat Menyertai

 • Individu perseorangan / kelompok petani / syarikat
 • Memiliki kawasan tanah tapak projek dengan pemilikan / sewaan yang sah di sisi undang-undang
 • Terlibat secara langsung atau sepenuh masa dalam projek tanaman yang diusahakan
 • Mempunyai modal kerja yang mencukupi

Cara Memohon
Permohonan untuk menyertai Program Ladang Kontrak boleh dibuat melalui semua Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan yang berdekatan :-

 • Jabatan Pertanian (DOA)
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) / Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK)
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)
 • Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan Sabah (MAFI Sabah)
 • Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah (MANRED) Sarawak
 • Memuat turun Borang Permohonan di sini.

Faedah Ladang Kontrak
Petani
:

 • Petani mendapat jaminan pasaran dan meningkatkan pendapatan ke atas produk yang dikeluarkan.
 • Jaminan bantuan khidmat nasihat teknikal dan pengurusan ladang yang lebih sistematik daripada Jabatan dan Agensi berkaitan
 • Jaminan kemudahan kredit input kepada ahli pertubuhan peladang kawasan.
 • Menikmati peluang kursus dan latihan untuk meningkatkan motivasi serta pengetahuan dalam bidang pertanian.

Pembeli:

 • Mendapat bekalan yang berkualiti dan berterusan pada masa yang diperlukan mengikut spesifikasi pasaran.