Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC)

Inisiatif 6 : Kerjasama Universiti
Kementerian Pengajian Tinggi dipertanggungjawabkan untuk menerajui inisiatif kerjasama universiti dalam memperkukuh jalinan Luar Bandar dan Bandar. Program Sukarelawan Pelajar (Volunteerism) dan Program Pemindahan Ilmu (Knowledge Transfer Program) merupakan tonggak kepada inisiatif ini. Program ini diharap dapat mewujudkan kesedaran di kalangan pelajar dan dapat melahirkan masyarakat berilmu bagi mencapai objektif mempertingkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat luar bandar. Aktiviti-aktiviti kesukarelawan yang akan dilaksanakan di dalam program ini adalah seperti Health for Malaysia, Educate Malaysia dan Rural Ambassador.

Inisiatif 7 : Perkhidmatan Kesihatan 1Malaysia
Perkhidmatan Kesihatan 1Malaysia ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melalui beberapa aktiviti utama iaitu:
 
  • Khidmat Nasihat Teknikal Jaminan Keselamatan Makanan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM) bertanggungjawab untuk melindungi orang ramai daripada ancaman kesihatan dan penipuan dalam penyediaan,penjualan dan penggunaan makanan. Aktiviti-aktiviti keselamatan makanan dilaksanakan melalui peruntukan-peruntukan di bawah Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. BKKM juga menawarkan beberapa pengiktirafan bagi membantu pihak industri makanan menghasilkan makanan yang selamat termasuk Skim Keselamatan Makanan 1Malaysia (SK1M) yang telah dilancarkan pada November 2010 yang secara khusus untuk membantu Industri Kecil dan Sederhana (IKS).
 
  • Khidmat Nasihat Teknikal Jaminan Keselamatan Ubat Tradisional Dan Produk Kosmetik

Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan, KKM bertanggungjawab memastikan produk tradisional berdaftar dan kosmetik bermodifikasi yang dihasilkan oleh pengiklan tempatan ataupun diimport untuk pasaran tempatan adalah selamat, efektif dan berkualiti. Pengilang produk tradisional ataupun kosmetik akan dibantu dalam pendaftaran ataupun notifikasi produk keluaran syarikat mereka.
 
  • Lain-lain Perkhidmatan Kesihatan

Inisiatif  8 : Kemudahan Pembiayaan Kewangan
Kementerian Kewangan dengan usaha sama institusi kewangan dan agensi Kerajaan telah menyediakan kemudahan pembiayaan mikro kredit kepada peminjam di kawasan RTC. Skim-skim pembiayaan tersebut menawarkan kadar faedah / keuntungan yang rendah bertujuan untuk membantu para usahawan menjalankan aktiviti perniagaan di RTC.

Antara Institusi Kewangan dan kemudahan pembiayaan yang disediakan adalah seperti berikut:-

Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) - Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah

Bank Simpanan Nasional – Menyediakan pembiayaan mikro.

Agrobank– Menyediakan pembiayaan mikro pertanian.

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) – Menyediakan pembiayaan kepada usahawan secara pakej dengan pembangunan keusahawanan untuk membantu usahawan Bumiputera dalam bidang Peruncitan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS).

TEKUN Nasional - Menyediakan Pembiayaan Mikro Dan Perkhidmatan Sokongan Pembangunan Keusahawanan.

SME Bank – menyediakan pembiayaan kepada PKS.

Skim Jaminan Usahawan MARA (SJUM) – menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera. Melalui skim ini, MARA bekerjasama dengan bank komersil yang menawarkan kemudahan pembiayaan dan MARA bertindak sebagai penjamin.
Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam
Malaysia (YaPEIM) – Skim Ar-Rahnu merupakan skim pinjaman yang dikeluarkan  bersandarkan emas sebagai cagaran dan peminjam diberi margin pembiayaan sehingga maksimum 65% atau tidak melebihiRM5,000.00.

Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) – menyediakan kemudahan mikro kredit beserta bimbingan dan latihan berterusan kepada isi rumah miskin, termiskin dan usahawan ikhtiar.
Pages: 1  2