Sekretariat & projek khas

PENGENALAN
Cawangan Sekretariat dan Projek Khas berfungsi sebagai unit penyelaras bagi projek-projek khas FAMA, serta menjadi urusetia bagi program di bawah Pejabat Ketua Pengarah, seperti berikut :
 1. Program My Best Buy 
 2. Program My Kampung My Future (MKMF) 
 3. Program Bazaar Peduli Rakyat
 4. FAMA @ Le Tour de Langkawi (LTdL 2020) 
 5. Malaysia Agriculture, Horticulture and Agritourism (MAHA) 2020
 6. Jom Kongsi Rezeki (JKR)
 7. Program My Food For Ummah :
  1. Jom Kongsi Rezeki
  2. Menyantuni Gelandangan
  3. Program Jelajah Ramadhan
 8. Pembangunan Projek Pertanian di Negeri
 9. Sekretariat anak syarikat FAMA 

Skop Kerja Utama Cawangan
 1. Merancang pelaksanaan program-program di bawah projek khas FAMA Bagi memastikan matlamat organisasi dapat dicapai. 
 2. Melaksanakan program My Best Buy (MBB), My Kampung My Future (MKMF), Bazaar Peduli Rakyat (BPR) & My Food For Ummah (MFFU) mengikut sasaran yang ditetapkan.
 3. Membantu menyediakan plan promosi pelaksanaan program projek khas dan mengawal selia Mobile Apps dan media sosial  bagi memastikan urusan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.
 4. Merancang pelaksanaan projek/program baharu dan sedia ada berkaitan anak syarikat Bagi memastikan pelaksanaannya mengikut objektif yang telah ditetapkan.
 5. Merancang pemantauan dan penyelarasan pemasaran hasil pertanian dan agromakanan negara Agar projek pemasaran dapat dilaksanakan mengikut garis masa yang ditetapkan.
 6. Merancang mesyuarat berkaitan projek atau program secara berkala Agar setiap Agensi/Negeri/Bahagian dan Anak Syarikat dapat melaksanakan sasaran yang telah ditetapkan.