Permohonan bagi Pensijilan Halal

Untuk memohon sijil halal, syarikat atau premis perlu memohon terus secara atas talian (www.halal.gov.my), dengan menyediakan semua butiran yang diperlukan dan menyimpan semua bukti butiran dalam folder 'Pensijilan Halal' yang berasingan bagi pemeriksaan akan datang oleh JAKIM. Apabila permohonan berjaya, barulah syarikat atau premis akan dapat memaparkan logo halal ke atas produk atau di premis mereka.