PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

  1. Khidmat Pemasaran Segar
    Skop Perkhidmatan Pemasaran Segar meliputi belian hasil pertanian daripada petani, mengadakan jualan terus bagi membantu mengurangkan kos sara hidup serta bersedia menyediakan khidmat nasihat berkenaan disamping bertindak sebagai penyalur maklumat kepada golongan sasar.
  2. Khidmat Pemasaran Industri Asas Tani (IAT)
    Pemasaran Industri Asas Tani (IAT) menawarkan beberapa skop program meliputi Pembaikan Imej Pembungkusan Produk Usahawan Mikro, Pembangunan Outlet Pemasaran meliputi projek Agrobazaar K-Shoppe, Pembangunan Produk Vendor Agromas, Program Galakan Pasaran IAT melalui Promosi dan Karnival IAT serta Program Promosi In-Store di rangkaian Pasaraya utama dan outlet tempatan.
  3. AGROPRENUER MUDA
  4. Program Malaysian Agro Entrepreneurial Club For University Students (MYAGROSIS)