PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN

  • Penyelenggaraan dan mengawalselia bangunan termasuklah perkhidmatan bangunan (sivil, elektrik, bekalan air dan mekanikal).
  • Pengubahsuaian dan menaiktaraf bangunan dan perkhidmatan bangunan.
  • Merancang penggunaan ruang pejabat, bilik mesyuarat, setor dan lain-lain.
  • Mengawalselia persekitaran, lanskap dan parking kenderaan.
  • Mengurus kebersihan, keceriaan serta pembuangan sampah.
  • Mengurus sistem keselamatan pejabat.
  • Mengurus keperluan majlis.
  • Pematuhan peraturan dan akta kerajaan.