pentadbiran & pengurusan fasiliti

Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Fasiliti terbahagi kepada empat (4) unit iaitu Unit Pentadbiran AM, Unit Bajet, Unit Perolehan dan Unit Pengurusan Fasiliti Aset Alih & Aset Tak Alih.
 
  • Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Fasiliti bertanggungjawab dalam mentadbir dan mengurus kemudahan infrastruktur serta menyalurkan perkhidmatan kepada seluruh warga kerja FAMA dan pelanggan luar.