Pengurusan Logo

Untuk tujuan pengurusan, penyeliaan dan pelaksanaan program ini, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah menyerah hak (assigned) pemilikan logo "Malaysia's Best" ini lepada FAMA. Hanya pengguna yang layak dibenarkan memperolehi logo "Malaysia's Best" ini daripada FAMA atau wakil penjual yang dilantik dengan bayaran yang ditentukan oleh FAMA.

Sebagai kemudahan tambahan kepada pengguna logo, FAMA juga akan membekalkan mesin "label applicator" dengan harga semasa yang berpatutan.