Pengumuman Tender Terkini

No Tender Tarikh Jualan Dokumen Tarikh Tutup Lihat Tender
1 (RALAT: Tarikh Tutup) FAMA/PELUPUSAN 14/2020 - TAWARAN PEMBELIAN TANAH HAKMILIK LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN SELUAS 20,240 METER PERSEGI (2.024 HEKTAR) DI BANDAR BARU SALAK TINGGI, DAERAH SEPANG, NEGERI SELANGOR 17/12/2020 - 20/01/2021 20/01/2021 enlightened