Penggredan 3P Penggredan 3P

Pengelasan dan penentuan Gred

 1. Syarat Penggredan

Keluaran Pertanian hendaklah digred :

a) Berpandukan spesifikasi gred Malaysian Standard (MS)

b) Jika keluaran pertanian tiada spesifikasi MS, hendaklah berpandukan kepada standard gred negara asal atau
    standard gred yang dinyatakan oleh Lembaga dari semasa ke semasa

 1. Definisi Penggredan:

  Mengkelaskan produk mengikut tahap kualiti berdasarkan spesifikasi piawaian gred yang ditetapkan – PREMIUM, 1 DAN 2

     

 1. Tujuan penggredan dilakukan:

  1. Mengasingkan produk mengikut kualiti.
  2. Mengikut kehendak pasaran.
  3. Mengurangkan kadar kerosakan lepas tuai.
  4. Menambah nilai
  5. Menjimatkan kos
  6. Mengelakkan ketidakadilan dalam urusniaga
  7. Meningkatkan kecekapan pemasaran melalui kaedah pemasaran yang cekap.
  8. Meningkatkan disiplin dalam sistem urusniaga untuk memastikan hasil berkualiti dijual kepada pengguna.
  9. Mempercepatkan proses transaksi untuk memenuhi citarasa dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah.

     

20 Julai 2018 12:04 PM